Tapu İçin Gerekli Belgeler

Satıcı

1 Yeni Çekinilmiş Fotoğraf

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

TC kimlik numarası olması şart

Tapu fotokopisi

Belediyeden alınan beyan değeri (Rayiç Değer)

Deprem sigortası fotokopisi (ferdi iskanı alınmış konut için)

 

Alıcı

2 Yeni Fotoğraf

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi